Αρχική | Ποιοι είμαστε B

Ποιοι είμαστε B

Τα Ψηλά Βουνά

Είμαστε μία ομάδα ανθρώπων, παθιασμένη με τη δημιουργία ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. Αγωνιζόμαστε για την προώθηση της αποκέντρωσης, την επανακατοίκηση και την αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. 

P1158550

Κύριο μέλημα μας είναι η παροχή συμβουλευτικής, υποστήριξης και υποδομών σε ανθρώπους που ζουν, παράγουν και δημιουργούν σε ορεινές περιοχές, σε πολιτιστικούς συλλόγους και ορεινούς δήμους, αλλά και σε όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στα ορεινά της χώρας. 

Η έδρα μας βρίσκεται στο Ανατολικό Ζαγόρι και λειτουργούμε με τη νομική μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, στο πνεύμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι όλη μας η ενέργεια και η δράση προσανατολίζεται στην επίτευξη του κοινωνικού μας σκοπού και όχι στην μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Το «κέρδος» για εμάς είναι η αύξηση των ποιοτικών θέσεων εργασίας, η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και η επίλυση εκείνων των προβλημάτων, που θα οδηγήσουν στη στήριξη των κατοίκων των ορεινών περιοχών, στην ενίσχυση της αποκέντρωσης και στην δημιουργία αξιοβίωτων κοινοτήτων στα ψηλά βουνά.

Τα Ψηλά Βουνά

Η Κοιν.Σ.Επ. «Tα Ψηλά Βουνά» με έδρα το Ζαγόρι, έχει σαν στόχο την προώθηση της αποκέντρωσης, την επανακατοίκηση και την αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. 

Κύριο μέλημα των μελών της είναι η παροχή συμβουλευτικής, υποστήριξης και υποδομών σε ανθρώπους που ζουν, παράγουν και δημιουργούν σε ορεινές περιοχές, σε πολιτιστικούς συλλόγους και ορεινούς δήμους, αλλά και σε όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στα ορεινά της χώρας. 

Λειτουργούμε με τη νομική μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και στο πνεύμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι όλη μας η ενέργεια και η δράση προσανατολίζεται στην επίτευξη του κοινωνικού μας σκοπού και όχι στην μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Το «κέρδος» για εμάς είναι η αύξηση των ποιοτικών θέσεων εργασίας, η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και η επίλυση εκείνων των προβλημάτων, που θα οδηγήσουν στην στήριξη των κατοίκων των ορεινών περιοχών, στην ενίσχυση της αποκέντρωσης και στην δημιουργία αξιοβίωτων κοινοτήτων στα ψηλά βουνά.

Τα Εργαλεία μας

Δικτύωση

Η δικτύωση είναι μια αμοιβαία επωφελής αλληλεπίδραση που περιλαμβάνει την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών μεταξύ ατόμων, φορέων, οργανισμών που συνδέονται μέσω κοινών ή συμπληρωματικών αξιών, σκοπών και ενδιαφερόντων.

Κοινωνική Καινοτομία

Οι κοινωνικές καινοτομίες είναι νέες ιδέες που καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες, δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις και διαμορφώνουν νέες συνεργασίες. Οι καινοτομίες αυτές μπορεί να είναι προϊόντα, υπηρεσίες ή μοντέλα που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα ανεκπλήρωτες ανάγκες.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) είναι ένα σύνολο κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα της παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης, οι οποίες έχουν σαν στόχο την κάλυψη και ικανοποίηση των αναγκών των οντοτήτων που τις ασκούν, αλλά και της πλειοψηφίας του κοινωνικού συνόλου.

Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη

Αξιοβίωτη είναι εκείνη η μορφή ολοκληρωμένης ανάπτυξης «για την οποία χαίρεται κανείς να ζει», ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας και κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκει, προκειμένου να απολαύσει όλα τα συστατικά της στοιχεία: το οικονομικό, το κοινωνικό, το πολιτικό, το πολιτισμικό, το τεχνικό και το τεχνολογικό.

Κοσμοτοπικισμός

Ο κοσμοτοπικισμός περιγράφει τη δυναμική της συνάντησης των ψηφιακών κοινών με τις δυνατότητες για περισσότερο τοπικοποιημένη παραγωγή. Ο κοινός τρόπος σκέψης και το κοινό μέλλον των ανθρώπων διαμορφώνεται μέσα από την ομότιμη παραγωγή κοινών.

Ομότιμη Παραγωγή

Η ομοτιμία είναι ένας πολύ παλιός τύπος ανθρώπινων σχέσεων. Μέχρι πρότινος, ομότιμες σχέσεις είχαμε σε ολιγομελείς ομάδες (οικογένεια, εργατικό συνεταιρισμό, χωριά, κ.ά.). Με τις νέες τεχνολογικές υποδομές, π.χ. το διαδίκτυο, παρατηρούμε την κλιμάκωση των ομότιμων σχέσεων. Εγχειρήματα όπως το ελεύθερο λογισμικό GNU/Linux ή η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια αποτελούν γνωστά παραδείγματα βασισμένης στα κοινά ομότιμης παραγωγής.

Τα Εργαλεία μας

volunteers talking

Η δικτύωση είναι μια αμοιβαία επωφελής αλληλεπίδραση που περιλαμβάνει την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών μεταξύ ατόμων, φορέων, οργανισμών που συνδέονται μέσω κοινών ή συμπληρωματικών αξιών, σκοπών και ενδιαφερόντων.

Οι κοινωνικές καινοτομίες είναι νέες ιδέες που καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες, δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις και διαμορφώνουν νέες συνεργασίες. Οι ζκαινοτομίες αυτές μπορεί να είναι προϊόντα, υπηρεσίες ή μοντέλα που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα ανεκπλήρωτες ανάγκες.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) είναι ένα σύνολο κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα της παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης, οι οποίες έχουν σαν στόχο την κάλυψη και ικανοποίηση των αναγκών των οντοτήτων που τις ασκούν, αλλά και της πλειοψηφίας του κοινωνικού συνόλου.

Αξιοβίωτη είναι εκείνη η μορφή ολοκληρωμένης ανάπτυξης «για την οποία χαίρεται κανείς να ζει», ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας και κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκει, προκειμένου να απολαύσει όλα τα συστατικά της στοιχεία: το οικονομικό, το κοινωνικό, το πολιτικό, το πολιτισμικό, το τεχνικό και το τεχνολογικό.

Οι αξίες μας εμπνέονται από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Έτσι και στα δικά μας Ψηλά Βουνά ο πυρήνας των αξιών μας απαρτίζεται από:

Η ομοτιμία είναι ένας πολύ παλιός τύπος ανθρώπινων σχέσεων. Μέχρι πρότινος, ομότιμες σχέσεις είχαμε σε ολιγομελείς ομάδες (οικογένεια, εργατικό συνεταιρισμό, χωριά, κ.ά.). Με τις νέες τεχνολογικές υποδομές, π.χ. το διαδίκτυο, παρατηρούμε την κλιμάκωση των ομότιμων σχέσεων. Εγχειρήματα όπως το ελεύθερο λογισμικό GNU/Linux ή η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια αποτελούν γνωστά παραδείγματα βασισμένης στα κοινά ομότιμης παραγωγής.

είναι η ανάπτυξη και η επανακατοίκηση των βουνών που βασίζεται σε ένα δίκτυο ανθρώπων που έχουν ως όνειρο μια αποκεντρωμένη και αξιοβίωτη ζωή στις ορεινές κοινότητες του τόπου.

Η αποστολή μας ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι η επίτευξη κοινωνικού σκοπού μέσα από την ενίσχυση των κατοίκων των ορεινών περιοχών, τη στήριξη της αποκέντρωσης και τη δημιουργία αξιοβίωτων κοινοτήτων στα ψηλά βουνά, και όχι η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Παράλληλα, μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και εργαλείων αποσκοπούμε στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην επίλυση των προβλημάτων στις ορεινές κοινότητες.

Οι αξίες μας εμπνέονται από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Έτσι και στα δικά μας Ψηλά Βουνά ο πυρήνας των αξιών μας απαρτίζεται από:

Ανάπτυξη και επανακατοίκηση των ορεινών περιοχών

P1158550

Το όραμά μας,

είναι η ανάπτυξη και η επανακατοίκηση των βουνών από ανθρώπους που έχουν ως όνειρο μια αποκεντρωμένη και αξιοβίωτη ζωή στις ορεινές κοινότητες του τόπου.

Η αποστολή μας,

είναι η ενίσχυση των κατοίκων των ορεινών περιοχών, η στήριξη της αποκέντρωσης και η δημιουργία αξιοβίωτων κοινοτήτων στα ψηλά βουνά. Παράλληλα, μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και εργαλείων αποσκοπούμε στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην επίλυση των προβλημάτων στις ορεινές κοινότητες.

Οι αξίες μας,

εμπνέονται από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Έτσι και στα δικά μας Ψηλά Βουνά ο πυρήνας των αξιών μας απαρτίζεται από:

  • το συλλογικό πνεύμα
  • την ατομική αυθυπαρξία
  • την αλληλεγγύη
  • τη σημασία της κοινωνικής συνεισφοράς, ισότητας και δικαιοσύνης
  • την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης για την προστασία των κοινών μας φυσικών πόρων

Το όραμά μας

είναι η ανάπτυξη και η επανακατοίκηση των βουνών από ανθρώπους που έχουν ως όνειρο μια αποκεντρωμένη και αξιοβίωτη ζωή στις ορεινές κοινότητες του τόπου.

Η αποστολή μας

είναι η ενίσχυση των κατοίκων των ορεινών περιοχών, η στήριξη της αποκέντρωσης και η δημιουργία αξιοβίωτων κοινοτήτων στα ψηλά βουνά. Παράλληλα, μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και εργαλείων αποσκοπούμε στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην επίλυση των προβλημάτων στις ορεινές κοινότητες.

Οι αξίες μας

εμπνέονται από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Έτσι και στα δικά μας Ψηλά Βουνά ο πυρήνας των αξιών μας απαρτίζεται από:

Συλλογικό πνεύμα

Ατομική αυθυπαρξία

Αλληλεγγύη

Σημασία της κοινωνικής συνεισφοράς, ισότητας και δικαιοσύνης

Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης για την προστασία των κοινών μας φυσικών πόρων

Είσοδος μέλους

Προϊόν ορεινής παραγωγής

Η ένδειξη ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες ενός προϊόντος, που παράγεται σε ορεινές περιοχές, με δύσκολες φυσικές συνθήκες.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους καταναλωτές. Επιτρέπει την καλύτερη διάθεση του προϊόντος στην αγορά από πλευράς των γεωργών, αλλά επίσης εξασφαλίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά είναι σαφή στον καταναλωτή.

  • Προϊόντα: Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.
  • Προδιαγραφές: Οι πρώτες ύλες και οι ζωοτροφές προέρχονται από ορεινές περιοχές. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, η παραγωγή θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης στις εν λόγω περιοχές.

 

Έκθεση: Επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ορεινής γεωργίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο