Αρχική | Ποιοι είμαστε B | Τα έργα μας

Τα έργα μας

Για τη στήριξη του σκοπού μας

Στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές για την αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών, τη στήριξη των κατοίκων τους αλλά και όσων επιθυμούν να εγκατασταθούν σε αυτές, συμμετέχουμε σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Έργα που μπορούν να ωφελήσουν το σκοπό μας και να ενισχύσουν τις δράσεις μας.

nARTure

Tο έργο επιδιώκει να ικανοποιήσει την ανθρώπινη επιθυμία να απολαύσει ειρηνικά την ομορφιά της φύσης αντιμετωπίζοντας την επιτακτική ανάγκη για σεβασμό πρoς το φυσικό περιβάλλον αναπτύσσοντας συνήθειες βιώσιμης και υπεύθυνης κατανάλωσης και αλληλεπίδρασης με αυτό.

Xρηματοδότηση: Erasmus+

INCULTUM

Χαρτογράφηση των φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και παραγωγικών πόρων της περιοχής, ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη χαρτογράφηση και οπτικοποίηση τους με χρήση εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυΐας.

Xρηματοδότηση: Horizon Europe (H2020 Programme)
Περισσότερα

Rural Innovation: Ενισχύοντας την Κοινωνική Καινοτομία στην Περιφέρεια Ελλάδας

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Συμμετέχουν φορείς από όλη την Ελλάδα που θα διεξάγουν προγράμματα επιχειρηματικής ενδυνάμωσης. Υλοποιείται από το Impact Hub Athens με την υποστήριξη του Ιδρύματος Google.org.

Xρηματοδότηση: Impact Hub Athens / Google.org.
Περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 / Πρόγραμμα επιχορήγησης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Δημιουργία ενός HUB Συμβουλευτικής και Δικτύωσης

Xρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Είσοδος μέλους

Προϊόν ορεινής παραγωγής

Η ένδειξη ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες ενός προϊόντος, που παράγεται σε ορεινές περιοχές, με δύσκολες φυσικές συνθήκες.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους καταναλωτές. Επιτρέπει την καλύτερη διάθεση του προϊόντος στην αγορά από πλευράς των γεωργών, αλλά επίσης εξασφαλίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά είναι σαφή στον καταναλωτή.

  • Προϊόντα: Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.
  • Προδιαγραφές: Οι πρώτες ύλες και οι ζωοτροφές προέρχονται από ορεινές περιοχές. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, η παραγωγή θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης στις εν λόγω περιοχές.

 

Έκθεση: Επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ορεινής γεωργίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο