Αρχική | Πληροφορίες

Πληροφορίες

Ποιοί είμαστε

“Τα Ψηλά Βουνά” είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με έδρα το Ζαγόρι που έχει σαν στόχο την επανακατοίκηση και την Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.

 Ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να παρέχει υποστήριξη σε όσους ζουν και παράγουν σε ορεινές περιοχές, σε πολιτιστικούς συλλόγους κοινότητες και ορεινούς δήμους αλλά και σε όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στα Ψηλά Βουνά της χώρας μας.

Αποσκοπεί στην δημιουργία ενός δικτύου αλληλοϋποστηριζόμενων μελών, στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην δικτύωση παραγωγών και καταναλωτών, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της παραγωγής και προώθησης τοπικών προϊόντων, της αξιοποίησης και προστασίας των τοπικών διαθεσίμων και πόρων, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού αλλά και της παροχής υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, κ.ά.
Βασικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και επανακατοίκηση των ορεινών περιοχών είναι τα δεδομένα που μας δίνει η ίδια η κοινωνία. Με την καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση και οπτικοποίηση της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας της περιοχής, αξιοποιούμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν και σχεδιάζουμε τις δράσεις μας με πυρήνα την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων.

Πως δουλεύουμε

Τα «Ψηλά Βουνά» βασίζονται σε ένα Δίκτυο ανθρώπων που ζουν, παράγουν και δημιουργούν σε ορεινές περιοχές, αλλά και εκείνων που σαν όνειρό τους έχουν μια αποκεντρωμένη αξιοβίωτη ζωή στις ορεινές κοινότητες του τόπου μας.

grandmother and toddler boy

Λειτουργούμε με τη νομική μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και  στο πνεύμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι όλη μας η ενέργεια και η δράση προσανατολίζεται στην επίτευξη του κοινωνικού μας σκοπού και όχι στην μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Το “κέρδος” για εμάς είναι η αύξηση των ποιοτικών θέσεων εργασίας, η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και η επίλυση εκείνων των προβλημάτων, που θα οδηγήσουν στην στήριξη των κατοίκων των ορεινών περιοχών, στην ενίσχυση της αποκέντρωσης και στην δημιουργία αξιοβίωτων κοινοτήτων στα ψηλά βουνά.

Το όνομα και οι αξίες μας εμπνέονται από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου.

 Το συλλογικό πνεύμα, η ατομική αυθυπαρξία, η αλληλεγγύη και η σημασία της κοινωνικής συνεισφοράς, της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης, η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης για την προστασία των κοινών μας φυσικών πόρων, αποτελούν τον πυρήνα και των δικών μας αξιών. Πιστεύουμε ότι η ανεξαρτητοποίηση του ατόμου, ο απογαλακτισμός και το δυνάμωμα του χαρακτήρα περνάει μέσα από την αυτοεξυπηρέτηση των βασικών μας αναγκών, την πρωτοβουλία, την κοινοτική ζωή και την συλλογική οργάνωση.

Mountain river in the green forest

Τί μας οδήγησε να κάνουμε αυτή την επιχείρηση

Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή όσοι ζούμε, αλλά και όσοι προσπαθούμε να εγκατασταθούμε σε ορεινά χωριά, μας ώθησαν στο να προσπαθήσουμε συλλογικά να βρούμε λύσεις.

 Από όλους όσους  προσπάθησαν την πολυπόθητη «επιστροφή στο χωριό» την τελευταία δεκαετία, λίγοι είναι αυτοί που τελικά κατάφεραν να παραμείνουν, μιας και η πραγματικότητα, ειδικά στα ορεινά, είναι πολύ σκληρή και τις περισσότερες φορές οι δυσκολίες ξεπερνούν την ορμή του ρομαντισμού της επιστροφής. Όσοι επέστρεψαν είχαν να αντιμετωπίσουν την εγκατάλειψη, την απουσία υποδομών και υπηρεσιών. Το χειρότερο όμως που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν η απουσία της Κοινότητας.

Αυτή τη χαμένη Κοινότητα και τις πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να αναλαμβάνει προσπαθούμε να ανασυστήσουμε στα Ψηλά Βουνά.

Με εργαλεία τη Δικτύωση, την Κοινωνική Καινοτομία και Οικονομία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια αξιοβίωτη ζωή στις ακμάζουσες ορεινές κοινότητες του μέλλοντός μας.

Όραμα

Το όραμα της επιχείρησης "Τα ψηλά βουνά" είναι η ανάπτυξη και επανακατοίκηση των ορεινών περιοχών της Ελλάδας. Βασιζόμαστε σε ένα δίκτυο ανθρώπων που έχουν ως όνειρο μια αποκεντρωμένη και αξιοβίωτη ζωή στις ορεινές κοινότητες του τόπου.

Στόχος

Στόχος μας είναι η επίτευξη κοινωνικού σκοπού, που είναι η ενίσχυση των κατοίκων των ορεινών περιοχών, η αποκέντρωση και η δημιουργία αξιοβίωτων κοινοτήτων στα ψηλά βουνά, και όχι η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Οι ποιοτικές θέσεις εργασίας, οι κατάλληλες υποδομές και η επίλυση των προβλημάτων στις ορεινές κοινότητες.

Υπηρεσίες

Η επιχείρηση "Τα Ψηλά Βουνά" παρέχει υποστήριξη και υπηρεσίες σε ανθρώπους που ζουν και παράγουν σε ορεινές περιοχές, σε πολιτιστικούς συλλόγους και δήμους ορεινών περιοχών, και σε όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στα ορεινά της χώρας.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική οικονομία είναι ένα οικονομικό σύστημα που δίνει προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους παράλληλα με τους οικονομικούς στόχους. Είναι μια απάντηση στους περιορισμούς των παραδοσιακών οικονομιών που βασίζονται στην αγορά, οι οποίες συχνά δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της ευημερίας των κοινοτήτων και του πλανήτη. Παρακάτω θα δούμε τις αρχές και τα οφέλη της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και τις προκλήσεις και τις πιθανές λύσεις τους.

 • είναι δημοκρατική και συμμετοχική, δίνοντας στους πολίτες και τις κοινότητες λόγο στον τρόπο κατανομής των πόρων και στον τρόπο λήψης αποφάσεων
 • εκτιμά την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη, αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην οικονομική ανάπτυξη
 • δεσμεύεται για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιθωριοποιημένες ομάδες
 • βασίζεται στη συνεργασία και την αλληλεγγύη, με άτομα και οργανώσεις να συνεργάζονται για το κοινό καλό.
 • μπορεί να δημιουργήσει πιο βιώσιμες και ανθεκτικές κοινότητες προωθώντας την τοπική παραγωγή, κατανάλωση και ιδιοκτησία.
 • μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική και ικανοποιητική εργασία που δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στο κέρδος
 • μπορεί να προωθήσει την κοινωνική συνοχή και να μειώσει την ανισότητα, ενισχύοντας τις περιθωριοποιημένες ομάδες και παρέχοντας ευκαιρίες συμμετοχής και δέσμευσης
 • μπορεί να προωθήσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.
 • δυσκολία μέτρησης και αποτίμησης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων. Σε μια παραδοσιακή οικονομία της αγοράς, η αξία των αγαθών και των υπηρεσιών καθορίζεται από την τιμή της αγοράς, αλλά στην κοινωνική οικονομία, η αξία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων είναι συχνά δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί
 • έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαια και πόρους, καθώς πολλοί φορείς κοινωνικής οικονομίας είναι μικροί και υποχρηματοδοτούμενοι.
 • άγνοια και έλλειψη κατανόησης της κοινωνικής οικονομίας από το κοινό, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέλκυση επενδύσεων και υποστήριξης.
 • ανάπτυξη νέων δεικτών για τη μέτρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων, όπως η κοινωνική απόδοση της επένδυσης (SROI) ή η τριπλή κατώτατη γραμμή (TBL), οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες.
 • δημιουργία νέων μοντέλων χρηματοδότησης, όπως η κοινοτική χρηματοδότηση ή τα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου, που παρέχουν κεφάλαια σε οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας
 • αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης του κοινού σχετικά με την κοινωνική οικονομία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία υποστήριξης και επενδύσεων.

Προϊόν ορεινής παραγωγής

Η ένδειξη ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες ενός προϊόντος, που παράγεται σε ορεινές περιοχές, με δύσκολες φυσικές συνθήκες.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους καταναλωτές. Επιτρέπει την καλύτερη διάθεση του προϊόντος στην αγορά από πλευράς των γεωργών, αλλά επίσης εξασφαλίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά είναι σαφή στον καταναλωτή.

 • Προϊόντα: Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.
 • Προδιαγραφές: Οι πρώτες ύλες και οι ζωοτροφές προέρχονται από ορεινές περιοχές. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, η παραγωγή θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης στις εν λόγω περιοχές.

 

Έκθεση: Επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ορεινής γεωργίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο