Αρχική | Αλληλέγγυος Τουρισμός | Πολιτισμικός Τουρισμός

Πολιτισμικός Τουρισμός

Ο πολιτιστικός τουρισμός που προσφέρεται και διαχειρίζεται από τους πολιτιστικούς συλλόγους και από φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών προωθώντας των τον τοπικό πολιτισμό, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τους κοινοτικούς δεσμούς.

Εκτός από την προώθηση των τοπικών πολιτισμών, ο πολιτιστικός τουρισμός που διαχειρίζονται οι πολιτιστικοί σύλλογοι μπορεί επίσης να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες για την κοινότητα. Παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης και δημιουργώντας έσοδα μέσω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό, οι πολιτιστικοί σύλλογοι μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και στη μείωση της εξάρτησης από τις παραδοσιακές βιομηχανίες.

Τέλος, ο πολιτιστικός τουρισμός που διαχειρίζονται οι πολιτιστικοί σύλλογοι μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των κοινοτικών δεσμών, προωθώντας την αίσθηση υπερηφάνειας και συμμετοχής στον τοπικό πολιτισμό. Με τη συμμετοχή των μελών της κοινότητας στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων πολιτιστικού τουρισμού, οι πολιτιστικοί σύλλογοι μπορούν να αναπτύξουν το αίσθημα της ευθύνης και της συμμετοχικότητας στην ανάπτυξη των κοινοτήτων τους.

Είστε πολιτιστικός σύλλογος;

Θέλεις να ζήσεις την απόλυτη
ορεινή εμπειρία;

Προϊόν ορεινής παραγωγής

Η ένδειξη ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες ενός προϊόντος, που παράγεται σε ορεινές περιοχές, με δύσκολες φυσικές συνθήκες.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους καταναλωτές. Επιτρέπει την καλύτερη διάθεση του προϊόντος στην αγορά από πλευράς των γεωργών, αλλά επίσης εξασφαλίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά είναι σαφή στον καταναλωτή.

  • Προϊόντα: Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.
  • Προδιαγραφές: Οι πρώτες ύλες και οι ζωοτροφές προέρχονται από ορεινές περιοχές. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, η παραγωγή θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης στις εν λόγω περιοχές.

 

Έκθεση: Επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ορεινής γεωργίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο