Αρχική | Έρευνα Ανάπτυξη Εκπαίδευση

Έρευνα Ανάπτυξη Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Γνωριμία με τα Μανιτάρια

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αγωγής των μαθητών προσχολικής εκπαίδευσης. Μέσα από τη συζήτηση, την προβολή εικόνων, την ενημέρωση, την χοροκινητική προσέγγιση και την ζωγραφική στοχεύουμε στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης των μανιταριών, το φυσικό τους περιβάλλον, και τη λειτουργία τους. 

Απώτερο στόχο του εκπαιδευτικού προγράμματος, πέρα από την ενημέρωση των μαθητών, αποτελεί η ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Μέσα από τη συζήτηση, τη σωματική έκφραση και τα εικαστικά οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της αειφορίας και στην κατανόηση των νόμων που διέπουν τη φύση. Δίνεται έτσι η ευκαιρία να αναλογιστούν τη σπουδαιότητα της ισορροπημένης σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον για την προστασία του οικοσυστήματος.

class with children

Έργα

nARTure

Αυτό το έργο επιδιώκει να ικανοποιήσει την ανθρώπινη επιθυμία να απολαύσει ειρηνικά την ομορφιά της φύσης αντιμετωπίζοντας την επιτακτική ανάγκη για σεβασμό πρός το φυσικό περιβάλλον αναπτύσσοντας συνήθειες βιώσιμης και υπεύθυνης κατανάλωσης και αλληλεπίδρασης με το φυσικό περιβάλλον.

Happy children in autumn in the countryside

INCULTUM

Χαρτογράφηση των φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και παραγωγικών πόρων της περιοχής, ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη χαρτογράφηση και οπτικοποίηση τους με χρήση εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυΐας.

Closeup of pins on the map

Προϊόν ορεινής παραγωγής

Η ένδειξη ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες ενός προϊόντος, που παράγεται σε ορεινές περιοχές, με δύσκολες φυσικές συνθήκες.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους καταναλωτές. Επιτρέπει την καλύτερη διάθεση του προϊόντος στην αγορά από πλευράς των γεωργών, αλλά επίσης εξασφαλίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά είναι σαφή στον καταναλωτή.

  • Προϊόντα: Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.
  • Προδιαγραφές: Οι πρώτες ύλες και οι ζωοτροφές προέρχονται από ορεινές περιοχές. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, η παραγωγή θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης στις εν λόγω περιοχές.

 

Έκθεση: Επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ορεινής γεωργίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο