Αρχική | Έργα

Τα έργα μας

Όσοι προσπάθησαν την πολυπόθητη «επιστροφή στο χωριό» την τελευταία δεκαετία είχαν να αντιμετωπίσουν την εγκατάλειψη, την απουσία υποδομών και υπηρεσιών. Το χειρότερο όμως που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν η απουσία της Κοινότητας. Αυτή τη χαμένη Κοινότητα και τις πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να αναλαμβάνει προσπαθούμε να ανασυστήσουμε στα Ψηλά Βουνά.

INCULTUM

Χαρτογράφηση των φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και παραγωγικών πόρων της περιοχής, ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη χαρτογράφηση και οπτικοποίηση τους με χρήση εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυΐας.

nARTure

Αυτό το έργο επιδιώκει να ικανοποιήσει την ανθρώπινη επιθυμία να απολαύσει ειρηνικά την ομορφιά της φύσης αντιμετωπίζοντας την επιτακτική ανάγκη για σεβασμό πρός το φυσικό περιβάλλον αναπτύσσοντας συνήθειες βιώσιμης και υπεύθυνης κατανάλωσης και αλληλεπίδρασης με το φυσικό περιβάλλον.

Γνωριμία με τα Μανιτάρια

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αγωγής των μαθητών προσχολικής εκπαίδευσης. Μέσα από τη συζήτηση, την προβολή εικόνων, την ενημέρωση, την χοροκινητική προσέγγιση και την ζωγραφική στοχεύουμε στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης των μανιταριών, το φυσικό τους περιβάλλον, και τη λειτουργία τους. 

Προϊόν ορεινής παραγωγής

Η ένδειξη ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες ενός προϊόντος, που παράγεται σε ορεινές περιοχές, με δύσκολες φυσικές συνθήκες.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους καταναλωτές. Επιτρέπει την καλύτερη διάθεση του προϊόντος στην αγορά από πλευράς των γεωργών, αλλά επίσης εξασφαλίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά είναι σαφή στον καταναλωτή.

  • Προϊόντα: Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.
  • Προδιαγραφές: Οι πρώτες ύλες και οι ζωοτροφές προέρχονται από ορεινές περιοχές. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, η παραγωγή θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης στις εν λόγω περιοχές.

 

Έκθεση: Επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ορεινής γεωργίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο