Αρχική | Food Hub

Food Hub

Βιώσιμο σύστημα παραγωγής

Μαζί μπορούμε να οραματιστούμε και να δημιουργήσουμε ένα νέο διατροφικό σύστημα που προωθεί βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, ενισχύει τις τοπικές κοινότητες και παρέχει στους καταναλωτές φρέσκα, εποχιακά και τοπικά παραγόμενα τρόφιμα.

close-up-of-woman-buying-organic-juice-outdoors-at-2021-10-20-02-46-05-utc

Στα Ψηλά Βουνά αναπτύσσουμε και προωθούμε ένα λειτουργικό μοντέλο Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Ορεινής Παραγωγής στα πρότυπα της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας (ΚΥΓ), έχοντας στο επίκεντρο την παραγωγή ορεινών περιοχών, αλλά και γενικότερα, προϊόντα από φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Πρόκειται για ένα σύστημα που ωφελεί τόσο τους αγρότες όσο και τους καταναλωτές, ενώ συμβάλλει σε ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα παραγωγής και διαχείρισης τροφίμων.

Lorem Ipsum

Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός ομότιμου, πιο δίκαιου διατροφικού συστήματος για όλους

Το σύστημα

Διασφαλίζει καλύτερη και φυσική διατροφή με φρέσκα και εποχιακά προϊόντα.

Συνδέοντας τους καταναλωτές με τους αγρότες της περιοχής, βοηθάμε στην μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που συνδέεται με τη μεταφορά τροφίμων σε μεγάλες αποστάσεις και ενθαρρύνει φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές.

Έτσι, οι κάτοικοι έχουν κίνητρο να παραμείνουν και να παράγουν στον τόπο τους, καταπολεμώντας έτσι την ερημοποίηση και τη μείωση του πληθυσμού των χωριών.

Να εγκατασταθούν και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ορεινής καλλιεργήσιμης γης, προάγοντας τη διατροφική αξία των προϊόντων που παράγονται στις παρθένες γαίες των βουνών μας.

Παρέχει διαφάνεια στη σχέση παραγωγού-καταναλωτή, ευελιξία διάθεσης και πρόσβαση σε ποικιλία ειδών.

Καταπολεμά το food waste μέσω της προγραμματισμένης παραγωγής και ζήτησης.

Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενθαρρύνει εθελοντικές πρωτοβουλίες.

Ανοίγει έναν δίαυλο επικοινωνίας, εντός ενός αμοιβαία υποστηριζόμενου δικτύου, μεταξύ του τοπικού καλλιεργητή και της τοπικής κοινωνίας.

Επιλέγουμε προϊόντα

Ορεινής παραγωγής

  • Μεγάλου υψομέτρου <1000m
  • Μεσαίου υψομέτρου >1000m
  • Πρόποδες βουνού από 400m έως 600m

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

  • Βιολογικής καλλιέργειας
  • Βιοδυναμικής καλλιέργειας
  • Περμακουλτούρας
  • Υπεύθυνης καλλιέργειας

Πρόθεσή μας είναι να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες ενός νοικοκυριού σε ποικιλία ειδών, αλλά και στις διαθέσιμες ποσότητες, ενώ παράλληλα ο παραγωγός να έχει την πληροφόρηση εκ των προτέρων για το τί να καλλιεργήσει και σε ποιες ποσότητες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε το ρίσκο της παραγωγής και δημιουργούμε ένα αμοιβαία υποστηριζόμενο δίκτυο, στο οποίο το κάθε νοικοκυριό θα μπορεί να προμηθεύεται σε μια ιδανική σχέση ποιότητας-τιμής, προϊόντα πολλαπλάσιας αξίας σε γεύση και διατροφικά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτά του ευρύτερου λιανεμπορίου.

Είσοδος μέλους

Προϊόν ορεινής παραγωγής

Η ένδειξη ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες ενός προϊόντος, που παράγεται σε ορεινές περιοχές, με δύσκολες φυσικές συνθήκες.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους καταναλωτές. Επιτρέπει την καλύτερη διάθεση του προϊόντος στην αγορά από πλευράς των γεωργών, αλλά επίσης εξασφαλίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά είναι σαφή στον καταναλωτή.

  • Προϊόντα: Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.
  • Προδιαγραφές: Οι πρώτες ύλες και οι ζωοτροφές προέρχονται από ορεινές περιοχές. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, η παραγωγή θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης στις εν λόγω περιοχές.

 

Έκθεση: Επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ορεινής γεωργίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο