Αρχική | Blog | Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Ορεινή Παραγωγή

Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Ορεινή Παραγωγή

Η ΚΥΓ, θεωρείται ότι έχει τις ρίζες της στην Ιαπωνία, μέσω του κινήματος Teikei, το οποίο οργανώθηκε τη δεκαετία του ’70 από μητέρες που ανησυχούσαν για την ποιότητα της τροφής που σιτιζουν τα παιδιά τους. Έτσι, συμφώνησαν με καλλιεργητές να προπληρώνουν τα προϊόντα τους, υπό την προϋπόθεση αυτά να είναι βιολογικά.

Εξαιτίας της ίδιας ανησυχίας για την ποιότητα της τροφής, το κίνημα αυτό εμφανίστηκε συγχρόνως και στην Ευρώπη, κυρίως την κεντρική, αργότερα κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’80 στις ΗΠΑ, όπου υιοθετήθηκε και ο όρος Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία. Στη Γαλλία εμφανίστηκε το 2000, με τη μορφή των δικτύων AMAP, ενώ στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε μόλις το 2010-2011.

 

H ΚΥΓ είναι ένα σύστημα (συνήθως) εβδομαδιαίας διανομής καλαθιού στα μέλη μιας τοπικής κοινότητας (καταναλωτές) που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον παραγωγό ή την ομάδα παραγωγών. Το καλάθι αυτό περιλαμβάνει εποχιακά, φρέσκα, βιολογικά λαχανικά ή/και ενδεχομένως άλλα προϊόντα γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως φρούτα, αυγά, μέλι, γαλακτοκομικά και κρέας. Η τιμή, η ποσότητα και η ποικιλία του καλαθιού συμφωνείται μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε η ανταλλαγή να είναι δίκαιη και αμοιβαία επωφελής (Ανθοπούλου & Παρταλίδου, 2015).

Επιπλέον, μέσω αυτής της πρακτικής ο κίνδυνος της παραγωγής διαμοιράζεται μεταξύ καταναλωτών και παραγωγού, χωρίς να αναγκάζεται ο τελευταίος να τον επωμιστεί εξ ολοκλήρου (Cox κ.ά., 2008). Στα πλεονεκτήματα της ΚΥΓ για τον παραγωγό συγκαταλέγονται η εξασφάλιση του αρχικού, αναγκαίου για την παραγωγή, κεφαλαίου στην έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου (με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προπληρώνεται), καθώς και το μοίρασμα του κινδύνου και της ευθύνης της καλλιέργειας με τους καταναλωτές.

 

Οι καταναλωτές, από την άλλη, εξασφαλίζουν φρέσκα και ποιοτικά διατροφικά προϊόντα σε χαμηλή τιμή, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν δεσμούς με την ύπαιθρο. Ιδιαιτέρως σημαντικά είναι και τα ευρύτερα οφέλη που προκύπτουν από την ΚΥΓ, όπως η υποστήριξη εναλλακτικών μεθόδων καλλιέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον, στη βιοποικιλότητα και στον τοπικό πολιτισμό της περιοχής, καθώς και η υποστήριξη των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που τα τελευταία χρόνια τείνουν να εξαφανιστούν, εξαιτίας της τάσης για αύξηση του μέσου μεγέθους των εκμεταλλεύσεων για επίτευξη οικονομιών κλίμακας (Ανθοπούλου & Παρταλίδου, 2015). Πέραν των παραπάνω ωφελειών, η ΚΥΓ μπορεί επίσης να οδηγήσει στη δημιουργία ενός δικτύου που βασίζεται στις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών (Pole & Grey, 2013).

Πιο συγκεκριμένα, οι στενότερες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των δυο αυτών ομάδων, λόγω της προσωπικής επαφής κατά την παράδοση του καλαθιού, αλλά και μεταξύ όλων των μελών της ομάδας, οδηγούν στη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου με αυξημένο το αίσθημα της κοινότητας. Αυτή η δικτύωση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επιδίωξη ευρύτερων περιβαλλοντικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, κάτι το οποίο είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να συμβεί στο πλαίσιο των συνηθισμένων πρακτικών του παγκόσμιου διατροφικού συστήματος, εξαιτίας του ότι οι καταναλωτές δεν έρχονται σε επαφή με τους παραγωγούς και αγνοούν πλήρως τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων που αγοράζουν (Cox κ.ά., 2008).

 

Συμπερασματικά, λοιπόν, η ΚΥΓ αποτελεί ένα εναλλακτικό αγροτροφικό σύστημα το οποίο είναι οικονομικά δίκαιο και για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές, ενισχύει τους δεσμούς με τον τόπο και προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία σε μια κοινότητα. Σύμφωνα με τις Ανθοπούλου και Παρταλίδου (2015: 14), «η ΚΥΓ (επανα)τοποθετεί τη γεωργία στη φυσική της θέση, δηλαδή μια γεωργία που ξαναβρίσκει τους δεσμούς της με τον τόπο παραγωγής και τις τοπικές κοινότητες».

Προϊόν ορεινής παραγωγής

Η ένδειξη ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες ενός προϊόντος, που παράγεται σε ορεινές περιοχές, με δύσκολες φυσικές συνθήκες.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους καταναλωτές. Επιτρέπει την καλύτερη διάθεση του προϊόντος στην αγορά από πλευράς των γεωργών, αλλά επίσης εξασφαλίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά είναι σαφή στον καταναλωτή.

  • Προϊόντα: Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.
  • Προδιαγραφές: Οι πρώτες ύλες και οι ζωοτροφές προέρχονται από ορεινές περιοχές. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, η παραγωγή θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης στις εν λόγω περιοχές.

 

Έκθεση: Επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ορεινής γεωργίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο